การทำรายการ เพื่อนต้อนรับประธานหอการไทย และคณะ


2022-03-06 15:04

จำนวนครั้งที่อ่าน : 7

เดือนมกราคม 2565 ส่งออกมูลค่า 708,312.30 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม 2564 ร้อยละ 20.70 แต่ลดลงจากเดือนธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา ร้อยละ 12.63


All Isan Chamber of Smart Unity จำเป็นต้องมี การเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหอการค้าอิสาน 20 จังหวัด อันประกอบด้วย จังหวัดในอิสานดังนี้ อุบลราชะานี ศรีศะเกษ ยโสธร อำนาจเจริญ ร้อยเอ็ก มุกดาหาร สกลนคร นครพนม อุดรธานี หนองคาย เลย ชัยภูมิ บึงกาฬ นครราชสีมา สุรันทร์ บุรีรัมย์ หนองบัวลำภู โดยหอการค้าจังหวัดอุบลราชะานี เป็นแม่ข่ายในการเชื่อมโยงฐานข้อมูล