การค้าชายแดน อุบล ด้านลาว และ กัมพูชา


2022-02-22 05:30

จำนวนครั้งที่อ่าน : 8

จังหวัดอุบล เป็นจังหวัดเดียวในอิสานที่มีพรมแดนติดสองประเทศ คือ ลาว และ กัมพูชา

ด้านกัมพูชา

  1. [การพัฒนาการค้าชายแดนของกลุ่มจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2

](https://risned.kku.ac.th/main/ebook/Seminar_Report/BorderTradeSouth2.pdf)


All Isan Chamber of Smart Unity จำเป็นต้องมี การเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหอการค้าอิสาน 20 จังหวัด อันประกอบด้วย จังหวัดในอิสานดังนี้ อุบลราชะานี ศรีศะเกษ ยโสธร อำนาจเจริญ ร้อยเอ็ก มุกดาหาร สกลนคร นครพนม อุดรธานี หนองคาย เลย ชัยภูมิ บึงกาฬ นครราชสีมา สุรันทร์ บุรีรัมย์ หนองบัวลำภู โดยหอการค้าจังหวัดอุบลราชะานี เป็นแม่ข่ายในการเชื่อมโยงฐานข้อมูล