ระบบการชำระเงิน ตามแนวคิด ใช้ K+ และ แม่มณี มาเป็นเครื่องมือหลัก


2021-08-05 05:56

จำนวนครั้งที่อ่าน : 11

ระบบชำระเงินค่าสินค้า ออนไน์ ในตระกูล 8CONLUMNS โดยมี K+ และแม่มณี เป็นเครื่องมือที่ถูกเลือก


All Isan Chamber of Smart Unity จำเป็นต้องมี การเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหอการค้าอิสาน 20 จังหวัด อันประกอบด้วย จังหวัดในอิสานดังนี้ อุบลราชะานี ศรีศะเกษ ยโสธร อำนาจเจริญ ร้อยเอ็ก มุกดาหาร สกลนคร นครพนม อุดรธานี หนองคาย เลย ชัยภูมิ บึงกาฬ นครราชสีมา สุรันทร์ บุรีรัมย์ หนองบัวลำภู โดยหอการค้าจังหวัดอุบลราชะานี เป็นแม่ข่ายในการเชื่อมโยงฐานข้อมูล