คนทำเทียน


2021-06-14 03:51

จำนวนครั้งที่อ่าน : 50

ด้านหน้าต้นเทียนแกะสลักเป็นเรื่องราวพระมหาชนก นางมณีเมขลาอุ้มพระมหาชนกไปจนถึงฝั่งเมืองมิถิลา ถัดมาแกะสลักเชิญตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษกมาประดิษฐานเพื่อเฉลิมพระเกียรติ 118 ปี เทียนพรรษา เทิดราชาขวัญแผ่นดิน ส่วนท้ายแกะสลักทดศชาติชาดก พระมหาชนกทรงปกครองแผ่นดินด้วยทศพิธราชธรรม


All Isan Chamber of Smart Unity จำเป็นต้องมี การเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหอการค้าอิสาน 20 จังหวัด อันประกอบด้วย จังหวัดในอิสานดังนี้ อุบลราชะานี ศรีศะเกษ ยโสธร อำนาจเจริญ ร้อยเอ็ก มุกดาหาร สกลนคร นครพนม อุดรธานี หนองคาย เลย ชัยภูมิ บึงกาฬ นครราชสีมา สุรันทร์ บุรีรัมย์ หนองบัวลำภู โดยหอการค้าจังหวัดอุบลราชะานี เป็นแม่ข่ายในการเชื่อมโยงฐานข้อมูล