เพลงที่แต่งโดย ประธานหอการค้าอุบลราชธานี ตั้งแต่ปี 2556 ถึงปัจจุบัน


2021-06-02 04:41

จำนวนครั้งที่อ่าน : 65

เพลงคือส่วนหนึ่งของการสร้างความเป็นเอกภาพ ขวัญกำลังใจ ที่สำคัญ คือ เครื่องมือสื่อสารสังคม ที่ได้รับการถ่ายทอดมาจากการได้ไปทำงานในส่วนกลาง คือ สภาปฎิรูปแห่งชาติ


All Isan Chamber of Smart Unity จำเป็นต้องมี การเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหอการค้าอิสาน 20 จังหวัด อันประกอบด้วย จังหวัดในอิสานดังนี้ อุบลราชะานี ศรีศะเกษ ยโสธร อำนาจเจริญ ร้อยเอ็ก มุกดาหาร สกลนคร นครพนม อุดรธานี หนองคาย เลย ชัยภูมิ บึงกาฬ นครราชสีมา สุรันทร์ บุรีรัมย์ หนองบัวลำภู โดยหอการค้าจังหวัดอุบลราชะานี เป็นแม่ข่ายในการเชื่อมโยงฐานข้อมูล