ระบบการสื่อสารออนไลด์ ของ หอการค้าจังหวัด หอการค้าภาคอิสาน


2019-11-02 09:20

จำนวนครั้งที่อ่าน : 27

ระบบการเชือม แลกเปลียนขาวสารของหอการค้าจังหวัดในภาคอิสาน นั้น มีการริเริมมาแล้ว กว่า 6 เดือน ซึ่งหอการค้าอุบลราชธานี ได้อาสา เป็นหอการค้าที่ จะพัฒนาระบบ และเป็นแมข่ายข้อมุลขาวสารรวม โดยการนำเทคนิคใหมมีรวมบูรณรการ เชน LINE FACEBOOK เป็นต้น


All Isan Chamber of Smart Unity จำเป็นต้องมี การเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหอการค้าอิสาน 20 จังหวัด อันประกอบด้วย จังหวัดในอิสานดังนี้ อุบลราชะานี ศรีศะเกษ ยโสธร อำนาจเจริญ ร้อยเอ็ก มุกดาหาร สกลนคร นครพนม อุดรธานี หนองคาย เลย ชัยภูมิ บึงกาฬ นครราชสีมา สุรันทร์ บุรีรัมย์ หนองบัวลำภู โดยหอการค้าจังหวัดอุบลราชะานี เป็นแม่ข่ายในการเชื่อมโยงฐานข้อมูล