โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยววัฒนธรรมประเพณีวิถีชุมชน จังหวัดร้อยเอ็ด เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก


2019-08-22 19:50

จำนวนครั้งที่อ่าน : 54

ร่วมเป็นเกียรติพิธี ลงแขกดำนาโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยววัฒนธรรมประเพณีวิถีชุมชน จังหวัดร้อยเอ็ด เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ แปลงนาสาธิต ต.หนองพอก อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด

วันพุธที่ ๒๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น.ดร.สุมาลัย ศิริพานิช ประธานหอการค้าร้อยเอ็ด กรรมการหอการค้าฯ และYEC

..ร่วมเป็นเกียรติพิธี ลงแขกดำนาโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยววัฒนธรรมประเพณีวิถีชุมชน จังหวัดร้อยเอ็ด เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ณ แปลงนาสาธิต ต.หนองพอก อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด — กับ Wiwat Mask และ เรืองนรี เวียงอินทร์

ข้อมูลจาก หอการค้าร้อยเอ็ด


All Isan Chamber of Smart Unity จำเป็นต้องมี การเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหอการค้าอิสาน 20 จังหวัด อันประกอบด้วย จังหวัดในอิสานดังนี้ อุบลราชะานี ศรีศะเกษ ยโสธร อำนาจเจริญ ร้อยเอ็ก มุกดาหาร สกลนคร นครพนม อุดรธานี หนองคาย เลย ชัยภูมิ บึงกาฬ นครราชสีมา สุรันทร์ บุรีรัมย์ หนองบัวลำภู โดยหอการค้าจังหวัดอุบลราชะานี เป็นแม่ข่ายในการเชื่อมโยงฐานข้อมูล