รายงาน ความเคลื่อนไหว การ UP DATE ข้อมูล FACEBOOK หอการค้าภาคอิสาน


2019-08-14 04:48

จำนวนครั้งที่อ่าน : 27

รายงาน ความเคลื่อนไหว การ UP DATE ข้อมูล FACEBOOK หอการค้าภาคอิสาน

หอการคาจังหวัดภาคอิสานตอนบน 1

 1. หอการค้าจังหวัดบึงกาฬ ///// NO-UPDATE ล่าสุด 2018
 2. หอการค้าจังหวัดเลย *UPDATE
 3. หอการค้าจังหวัดหนองคาย* UPDATE
 4. หอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู* UPDATE
 5. หอการค้าจังหวัดอุดรธานี* UPDATE

หอการคาจังหวัดภาคอิสานตอนบน 2

 1. หอการค้าจังหวัดนครพนม *UPDATE
 2. หอการค้าจังหวัดมุกดาหาร UPDATE ล่าสุด 2 สค 2519*
 3. หอการค้าสกลนคร* UP DATE

หอการคาจังหวัดภาคอิสานตอนกลาง

 1. หอกรค้าจังหวัดกาฬสินธุ์* UP DATE
 2. หอการค้าจังหวัดขอนแก่น* UP DATE
 3. หอการค้าจังหวัดมหาสารคราม------ NO FACE BOOK
 4. หอการค้าจังหวัดร้อยเอ็ด* UPDATE

หอการคาจังหวัดภาคอิสานตอนล่าง1

 1. หอการค้าจังหวัดชัยภูมิUP DATE ล่าสุด 9 สิงหาคม 2019*
 2. หอการค้าจังหวัดนครราชสีมา* UPDATE
 3. หอการค้าจังหวัดบุรีรัมย์*UPDATE
 4. หอการค้าจังหวัดสุรินทร์///// NO UPDATE ล่าสุด 24 สิงหาคม, 2012

หอการคาจังหวัดภาคอิสานตอนล่าง 2

 1. หอการค้าจังหวัดยโสธร *UPDATE
 2. หอการค้าจังหวัดศรีสะเกษ* UPDATE
 3. หอการค้าจังหวัดอำนาจเจริญ* UPDATE
 4. หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี* UPDATE

All Isan Chamber of Smart Unity จำเป็นต้องมี การเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหอการค้าอิสาน 20 จังหวัด อันประกอบด้วย จังหวัดในอิสานดังนี้ อุบลราชะานี ศรีศะเกษ ยโสธร อำนาจเจริญ ร้อยเอ็ก มุกดาหาร สกลนคร นครพนม อุดรธานี หนองคาย เลย ชัยภูมิ บึงกาฬ นครราชสีมา สุรันทร์ บุรีรัมย์ หนองบัวลำภู โดยหอการค้าจังหวัดอุบลราชะานี เป็นแม่ข่ายในการเชื่อมโยงฐานข้อมูล