FACEBOOK หอการค้าจังหวัด ของภาคภาคอิสาน


2019-08-11 08:36

จำนวนครั้งที่อ่าน : 71

หอการค้า อิสานทุกจังหวัด (20 จังหวัด) มี FACEBOOK ครบ 100% และ UPDATE ข่าวสารข้อมูล ของแต่ ละหอการค้า เป็นปัจจุบัน ทันกัน แลกเปลี่ยนข่าวสาร ต่อยอดข่าวสาร ทำให้ ไกลหรือ ไกล รับรู้ ข่าวสาร เท่ากัน และทันกัน

หอการคาจังหวัดภาคอิสานตอนกลาง

  1. หอกรค้าจังหวัดกาฬสินธุ์
  2. หอการค้าจังหวัดขอนแก่น
  3. หอการค้าจังหวัดมหาสารคราม
  4. หอการค้าจังหวัดร้อยเอ็ด

All Isan Chamber of Smart Unity จำเป็นต้องมี การเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหอการค้าอิสาน 20 จังหวัด อันประกอบด้วย จังหวัดในอิสานดังนี้ อุบลราชะานี ศรีศะเกษ ยโสธร อำนาจเจริญ ร้อยเอ็ก มุกดาหาร สกลนคร นครพนม อุดรธานี หนองคาย เลย ชัยภูมิ บึงกาฬ นครราชสีมา สุรันทร์ บุรีรัมย์ หนองบัวลำภู โดยหอการค้าจังหวัดอุบลราชะานี เป็นแม่ข่ายในการเชื่อมโยงฐานข้อมูล