หออุบลมีความเห็นขึ้นค่าแรง 400-425 บาท ในทิศทางไม่เห็นด้วย โดยมีเหตุผล


2019-06-06 20:50

จำนวนครั้งที่อ่าน : 54

ความเห็นผม ช่วงนี้ ยังไม่เหมาะ ไปขึ้นค่าแรง เพราะ ภาวะเศรษฐกิจ ยังคงต้องดูแลทุกภาคส่วน การขึ้นค่าแรงอาจส่งผล ราคาสินค้า และต้นทุน นายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวใน เรื่องนี้

ค้าน ขึ้นค่าแรงช่วงนี้ ยังไม่เหมาะสม

"ความเห็นผม ช่วงนี้ ยังไม่เหมาะ ไปขึ้นค่าแรง เพราะ ภาวะเศรษฐกิจ ยังคงต้องดูแลทุกภาคส่วน การขึ้นค่าแรงอาจส่งผล ราคาสินค้า และต้นทุน "

นิมิต สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

"ไม่เห็นด้วยค่ะ ในฐานะผู้ประกอบการมีความเห็นว่าค่าแรงปัจจุบันของเราสูงกว่าเพื่อนบ้านอยู่แล้ว ในภาวะที่เศรษฐกิจของเราค่อนข้างจะเป็นขาลง จึงควรชะลอไว้ก่อน ..."

นางสาริตา ปรีดาสันติ์ รองประธานหอการค้าอุบลฯ

"ไม่เห็นด้วยครับปัจจุบันค่าแรงก็ไม่ได้อยู่ในฐานขั้นต่ำอยู่แล้วใครมีฝีมือค่าแรงก็มากกว่าขั้นต่ำอยากปล่อยให้เป็นไปตามกลไกของตลาดครับ"

นายชลวิท อภิรัตน์มนตรี รองประธานหอการค้าอุบลฯ ด้าน sme

"ไม่เห็นด้วยค่ะค่าแรงขั้นตำ่ที่กำหนดไว้เป็นแรงงานที่ทำงานพื้นฐาน ทั่วไปอยู่แล้ว

ส่วนแรงงานฝีมือในตลาดก็ได้ค่าแรงอีกrateอยู่แล้ว หากปรับขึ้นไม่น่าจะสะท้อนต้นทุนที่จะแข่งขันได้ "

นางเมตตา เมืองเจริญ รองประธานหอการค้าอุบลฯ ด้านการลงทุน

"ค่าแรงสูง ค่าจ้างสูง ฟังหรืออ่านแล้วดูดี เหมือนเป็นการพัฒนา ยกระดับรายได้ของของประชากร แต่อีกมุมที่อยากจะสะท้อนคือ

  1. การที่ค่าแรงสูง ทำให้ไม่สามารถแข่งขันกับตลาดเพื่อนบ้านได้
  2. ความขยัน ความตั้งใจ ความรับผิดชอบต่องานน้อยกว่าแรงงานต่างชาติมาก ทั้งในภาคแรงงาน และในอุตสาหกรรม ผมมีบ้านที่กรุงเทพ คนงานก่อสร้าง แม่บ้าน เด็กปั๊ม คนล้างรถ พนักงานโรงแรม งานบริการเกือบทุกประเภท รวมไปถึงโรงงานหลายๆแห่ง มีคนไทยน้อยมาก คนไทยอยากมีรายได้สูง แต่ไม่อยากลุยงาน จึงมีต่างชาติมาแทน
  3. ผู้ประกอบการหลายธุรกิจ ก็รับภาระเรื่องค่าจ้าง แทบไม่มีกำไรเลย ผมทำอู่ทำสี รับเคลมประกัน ที่ราคาไม่เพิ่มขึ้น มีแต่จะลดลง คนงานประมาณ 30คนค่าใช้จ่ายสูงสุดในการบริหารคือค่าแรงคนงานประมาณ ไม่น้อยกว่า 60% แต่ละเดือน กำไรไม่เหลือ อาชีพนี้จึงไม่ค่อยมีการเติบโตควบคู่กับปริมาณรถที่มีมากขึ้น เว้นแต่จะเป็นแรงงานฝีมือ สร้างมูลค่าเพิ่มให้องค์กรได้ครับ
  4. การจ้างงานจะน้อยลง เพราะต้นทุนสูงขึ้น ทำให้ธุรกิจต้องหาทางรอด หรือหยุดกิจการ"

นายมงคล จุลทัศน์ รองประธานหอการค้าอุบลฯ

"ความเห็นผมช่วงนี่และปีที่ผ่านการค้าการขายไม่ดีขึ้นเลยขึ้นค่าแรงส่งผลให้ค่าใช่จ่ายผู้ประกอบการสูงขึ้นผลตอบแทนที่ทำไปไม่ขึ้นเลยมีแต่ต่ำลงเนื่องการแข่งขันมากขึ้นกำไรน้อยลง จึงไม่เห็นด้วยที่ขึ้นค่าแรง"

นายสุนทร กรรมการหอการค้า


All Isan Chamber of Smart Unity จำเป็นต้องมี การเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหอการค้าอิสาน 20 จังหวัด อันประกอบด้วย จังหวัดในอิสานดังนี้ อุบลราชะานี ศรีศะเกษ ยโสธร อำนาจเจริญ ร้อยเอ็ก มุกดาหาร สกลนคร นครพนม อุดรธานี หนองคาย เลย ชัยภูมิ บึงกาฬ นครราชสีมา สุรันทร์ บุรีรัมย์ หนองบัวลำภู โดยหอการค้าจังหวัดอุบลราชะานี เป็นแม่ข่ายในการเชื่อมโยงฐานข้อมูล