สร้างเครือข่ายความร่วมมือกิพัฒนาสหกรณ์การเกษตรกับหอการค้า (1 หอการค้า 1 สหกรณ์การเกษตร)


2019-08-19 17:03

จำนวนครั้งที่อ่าน : 60

ร่วมเป็นเกียรติพิธีการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างหอการค้าจังหวัดร้อยเอ็ด กับ สหกรณ์การเกษตรเมือง ร้อยเอ็ด โครงการพัฒนาสถาบันเกษตรกรรูปแบบประชารัฐ กิจกรรมพัฒนาสหกรณ์การเกษตร โดยสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหอการค้า (1 หอการค้า 1 สหกรณ์การเกษตร)

วันพฤหัสที่ ๒๒ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. ดร.สุมาลัย ศิริพานิช ประธานหอการค้า จังหวัดร้อยเอ็ด

กรรมการหอการค้าฯ

ร่วมเป็นเกียรติพิธีการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างหอการค้าจังหวัดร้อยเอ็ด กับ สหกรณ์การเกษตรเมือง

ร้อยเอ็ด โครงการพัฒนาสถาบันเกษตรกรรูปแบบประชารัฐ กิจกรรมพัฒนาสหกรณ์การเกษตร โดยสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหอการค้า (1 หอการค้า 1 สหกรณ์การเกษตร)

🌟⭐ณ ห้องประชุมมิ่งมงคล ชั้น 3 อาคารสำนักงาน

หอการค้าจังหวัดร้อยเอ็ด

  1. ประธานหอการค้า ดร.สุมาลัย ศิริพานิช
  2. นายประสิทธิ์ หลวงมณี รองประธานด้านการเกษตร
  3. นายณรงค์ ขันแข็ง รองประธานด้านการท่องเที่ยว
  4. นางประชิต งามศิริพัฒนกุล รองเลขาธิการหอการค้าฯ

ที่มาของข้อมูล หอการค้าร้อยเอ็ด


All Isan Chamber of Smart Unity จำเป็นต้องมี การเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหอการค้าอิสาน 20 จังหวัด อันประกอบด้วย จังหวัดในอิสานดังนี้ อุบลราชะานี ศรีศะเกษ ยโสธร อำนาจเจริญ ร้อยเอ็ก มุกดาหาร สกลนคร นครพนม อุดรธานี หนองคาย เลย ชัยภูมิ บึงกาฬ นครราชสีมา สุรันทร์ บุรีรัมย์ หนองบัวลำภู โดยหอการค้าจังหวัดอุบลราชะานี เป็นแม่ข่ายในการเชื่อมโยงฐานข้อมูล