ประชุมวางแผนแก้วิกฤติน้ำในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์


2019-06-06 20:48

จำนวนครั้งที่อ่าน : 48

วันที่ 8 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.30 น. หอการค้าจังหวัดบุรีรัมย์ (นายณัชอิสร์ ศรีสุขพรชัย ประธานหอการค้าจังหวัดบุรีรัมย์) ประชุมวางแผนแก้วิกฤติน้ำในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ โครงการชลประทานจังหวัดบุรีรัมย์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบุรีรัมย์ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์ ผู้ประกอบการโรงโม่หิน และผู้ประกอบการโรงแรม รวมประชุมเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาน้ำดิบที่ใช้ผลิตประปาและวางแนวทางแก้ไขวิกฤติน้ำในจังหวัดบุรีรัมย์ ณ ห้องประชุมหอการค้าจังหวัดบุรีรัมย์

หอการค้าจังหวัดบุรีรัมย์ (นายณัชอิสร์ ศรีสุขพรชัย ประธานหอการค้าจังหวัดบุรีรัมย์) ประชุมวางแผนแก้วิกฤติน้ำในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์

หอการค้าบุรีรัมย์ วางแนวทางแก้วิกฤติน้ำจังหวัดบุรีรัมย์

วันที่ 8 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.30 น. หอการค้าจังหวัดบุรีรัมย์ (นายณัชอิสร์ ศรีสุขพรชัย ประธานหอการค้าจังหวัดบุรีรัมย์) ประชุมวางแผนแก้วิกฤติน้ำในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ โครงการชลประทานจังหวัดบุรีรัมย์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบุรีรัมย์ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์ ผู้ประกอบการโรงโม่หิน และผู้ประกอบการโรงแรม รวมประชุมเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาน้ำดิบที่ใช้ผลิตประปาและวางแนวทางแก้ไขวิกฤติน้ำในจังหวัดบุรีรัมย์ ณ ห้องประชุมหอการค้าจังหวัดบุรีรัมย์

สถานการณ์ในปัจจุบันจังหวัดบุรีรัมย์มีปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำที่ห้วยตลาด และอ่างเก็บน้ำห้วยจระเข้มาก รวมอยู่ที่ 1.531 ล้านลูกบาศก์เมตร สามารถรองรับน้ำผลิตประปาได้เพียง 20 วัน (รวมการรั่วซึมและระเหย) โดยที่ประชุมมีข้อสรุปจะดำเนินการ 5 แนวทาง คือ การไล่น้ำจากลำน้ำลำปลายมาศไปยังสถานีส่งน้ำลำปลายมาศ การระบายน้ำจากอ่างเก็บน้ำลำจังหันลงสู่ลำจังหัน และลำนางรอง ประสานงานกับกรมฝนหลวงให้จัดทำฝนหลวงในเขตพื้นที่รับน้ำของอ่างเก็บน้ำห้วยจรเข้มาก และอ่างเก็บน้ำห้วยตลาด หาแนวทางการสูบน้ำย้อนกลับขึ้นมาจากลำตะโคง ลำชีน้อย หรือแหล่งน้ำอื่นๆ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดหาน้ำบาดาล โดยพิจารณาเจาะและติดตั้งระบบสูบน้ำบาดาลมาใช้ร่วมกับน้ำผิวดิน

จากการประชุมฯ เบื้องต้นได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการโรงโม่หินในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ ยินดีให้น้ำดิบที่มีอยู่ไปผลิตน้ำประปาบริการประชาชน บรรเทาความเดือดร้อนจากการขาดแคลนน้ำ โดยจะให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเข้าตรวจสอบวิเคราะห์สารปนเปื้อน และปริมาณน้ำในบ่อ จากนั้นจะนำรายงานการประชุมและรายละเอียดเข้าที่ประชุมหารือในระดับจังหวัด เพื่อใช้วางแผนฝ่าวิกฤติน้ำในจังหวัด ต่อไป

ข้อมูลเพิ่มเติม

https://drive.google.com/file/d/1DCRDMeNQRkR8wztvYHG_IJZNCxOvvNWE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vgCfCO2DBISGBoaSNLv-umhnFIdnfiGD/view?usp=sharing

All Isan Chamber of Smart Unity จำเป็นต้องมี การเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหอการค้าอิสาน 20 จังหวัด อันประกอบด้วย จังหวัดในอิสานดังนี้ อุบลราชะานี ศรีศะเกษ ยโสธร อำนาจเจริญ ร้อยเอ็ก มุกดาหาร สกลนคร นครพนม อุดรธานี หนองคาย เลย ชัยภูมิ บึงกาฬ นครราชสีมา สุรันทร์ บุรีรัมย์ หนองบัวลำภู โดยหอการค้าจังหวัดอุบลราชะานี เป็นแม่ข่ายในการเชื่อมโยงฐานข้อมูล