โครงการหอการค้าผลัดใบ


2021-04-17 08:56

จำนวนครั้งที่อ่าน : 34

ถึงเวลา หอการค้า ผลัดใบ ก่อเกิดมาตั้งแต่ 2529 นั่นคือ กว่า 35 ปี มาถึงวันนี้ จึงเป็นโอกาสของคนรุ่นใหม่จะได้รับโอกาส โดยมีคนรุ่นก่อนให้ การสนับสนุน ให้ สืบสานอดุมการณ์ หอการค้าอุบล "ส่วนรวมต้องมาก่อน"


All Isan Chamber of Smart Unity จำเป็นต้องมี การเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหอการค้าอิสาน 20 จังหวัด อันประกอบด้วย จังหวัดในอิสานดังนี้ อุบลราชะานี ศรีศะเกษ ยโสธร อำนาจเจริญ ร้อยเอ็ก มุกดาหาร สกลนคร นครพนม อุดรธานี หนองคาย เลย ชัยภูมิ บึงกาฬ นครราชสีมา สุรันทร์ บุรีรัมย์ หนองบัวลำภู โดยหอการค้าจังหวัดอุบลราชะานี เป็นแม่ข่ายในการเชื่อมโยงฐานข้อมูล