สถานการณ์ ภัยแล้งอิสาน "ต้องเท่าทันวิกฤต และได้ข้อมูลครบ รอบด้าน"


2019-06-07 20:11

จำนวนครั้งที่อ่าน : 18

ภัยแล้ง หมายถึง ความแห้งแล้งของลมฟ้าอากาศ อันเกิดจากการที่มีฝนน้อยกว่าปกติ หรือฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาล เป็นระยะเวลานานกว่าปกติ และครอบคลุมพื้นที่บริเวณกว้าง ทำให้เกิดการขาดแคลนน้ำดื่มน้ำใช้ พืชพันธุ์ไม้ต่างๆ ขาดน้ำ ทำให้ไม่เจริญเติบโตตามปกติเกิดความเสียหาย และความอดอยากทั่วไป ความแห้งแล้งเป็นภัยธรรมชาติประเภทหนึ่งที่เกิดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยเฉพาะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางของประเทศไทย เพราะเป็นบริเวณที่อิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้เข้าไปไม่ถึง ทำให้เกิดความอดอยากแร้นแค้น ซึ่งหากปีใดที่ไม่มีพายุเคลื่อนผ่านเลยก็จะก่อให้เกิดความแห้งแล้งรุนแรงมากขึ้น อันเนื่องมาจากฝนทิ้งช่วงยาวนาน โดยภัยแล้งที่เกิดขึ้นทุกปีจะอยู่ระหว่างเดือนมิถุนายนต่อเนื่องถึงเดือนกรกฎาคม

รายงาน สถานะการณ์ภัยแล้งของอิสาน และ ข้อมูลเกี่ยวกับภัยแล้ง ที่ต้องรู้

21 กรกฏาคม 2562

  1. มหาสารคาม น้ำในแม่น้ำชีมีสำหรับทำประปาส่งใน 4 อำเภอ ในจังหวัดได้เพียง 20 วัน น้ำปล่อยจากเขื่อนอุบลรัตน์ 300,000 คิวเมตร ต่อวันไหลมาไม่ถึงมหาสารคามครับ .......จากหอมหาสารคราม
  2. คาดการว่า เสาร์หน้า อีก 5-6 วัน ฝนหน้า จะดีขึ้น ครับ....จากหอมุกดาหาร

ข้อมูลที่ควรรู้

  1. สถานการณ์แม่น้ำโขงแล้งในเวลานี้ เป็นที่ชัดเจนแล้วว่าเกิดจาก 3 ปัจจัย
  2. จีนกำลังพัฒนาโครงการระบบดาวเทืยมย้ายก้อนเมฆย้ายฟ้าฝนให้ไปตกในพี้นที่แห้งแล้งทุรกันดาร คาดว่าจะทำสำเร็จในปีค.ศ.2022 จากแหล่งข่าว
  3. เผยภาพแม่น้ำโขงแล้ง สัตว์น้ำตายเกลื่อน ชี้นี่คือภัยพิบัติทางนิเวศวิทยาครั้งร้ายแรง
  4. โครงการผันน้ำจากแม่น้ำโขงแก้ปัญหาภัยแล้งภาคอีสาน

All Isan Chamber of Smart Unity จำเป็นต้องมี การเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหอการค้าอิสาน 20 จังหวัด อันประกอบด้วย จังหวัดในอิสานดังนี้ อุบลราชะานี ศรีศะเกษ ยโสธร อำนาจเจริญ ร้อยเอ็ก มุกดาหาร สกลนคร นครพนม อุดรธานี หนองคาย เลย ชัยภูมิ บึงกาฬ นครราชสีมา สุรันทร์ บุรีรัมย์ หนองบัวลำภู โดยหอการค้าจังหวัดอุบลราชะานี เป็นแม่ข่ายในการเชื่อมโยงฐานข้อมูล