• image
 • ข่าวเด่นหออิสาน

 • หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ขึ้นรับรางวัล "รณรงค์เพิ่มยอดสมาชิก ประจำปี 2561" จาก คุณกลินท์ สารสิน ประธานกรรมการหอการค้าไทย

  หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ขึ้นรับรางวัล "รณรงค์เพิ่มยอดสมาชิก ประจำปี 2561" จาก คุณกลินท์ สารสิน ประธานกรรมการหอการค้าไทย

  เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2562 เวลา 21.00 น. หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายสมชาติ พงคพนาไกร ประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 และประธานกรรมการอาวุโสหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี, นายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี, นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์ กรรมการเลขาธิการ หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ขึ้นรับรางวัล "รณรงค์เพิ่มยอดสมาชิก ประจำปี 2561" จาก คุณกลินท์ สารสิน ประธานกรรมการหอการค้าไทย พร้อมคณะกรรมการหอการค้าไทย

  ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงื่อนไขใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจำทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของประจำจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 5/ 2562

  ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงื่อนไขใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจำทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของประจำจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 5/ 2562

  วันที่ 4 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 1 สำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี แห่งที่ 2 นายเป็นไท มินาผล ผู้แทนนายมงคล จุลทัศน์ รองประธานกรรมการหอการจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงื่อนไขใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจำทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของประจำจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 5/ 2562 โดยมี นายธีระกุล แก้วสุวรรณ์ ขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในที่ประชุม

 • ข่าวหอการค้า อุบลราชธานี ยโสธร ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ

 • สร้างเครือข่ายความร่วมมือกิพัฒนาสหกรณ์การเกษตรกับหอการค้า (1 หอการค้า 1 สหกรณ์การเกษตร)

  สร้างเครือข่ายความร่วมมือกิพัฒนาสหกรณ์การเกษตรกับหอการค้า (1 หอการค้า 1 สหกรณ์การเกษตร) Lorem ipsum dolor sit amet, con sec te tur adi pisi cing elit, sed do eius mod tempor inci di dunt ut la bore et do lore magna ali qua. Ut enim ad mi nim ve niam, quis nos trud exer cita tion ull amco labo ris nisi ut ali quip ex ea com modo consequat

  2019-08-19 17:03
  จำนวนวิว 47
  ประชุม หารือเพื่อเตรียมการจัดงาน ถือศีลกินเจ สวดมนต์ ถวายในหลวง ปีที่ 5

  ประชุม หารือเพื่อเตรียมการจัดงาน "ถือศีลกินเจ สวดมนต์ ถวายในหลวง" ปีที่ 5 วันที่ 19 สิงหาคม 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมมูลนิธิหลิงอิ่นซื่อ ตำบลปทุม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นางชูศรี กตัญญุตานันท์ รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และประธานคณะทำงานจัดงาน"ถือศีลกินเจ สวดมนต์ ถวายในหลวง" ปีที่ 5 ร่วมด้วยนายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรีเทศบาลนครอุบลราชธานี, นางธนภร พูลเพิ่ม ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานอุบลราชธานี, นายสมชัย ศุภนิมิตรกุลกิจ ประธานมูลนิธิศิษย์พระจี้กงอุบลราชธานี, พร้อมด้วยผู้แทนมูลนิธิต่างๆ และหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่ร่วมจัดงาน ร่วมประชุม หารือเพื่อเตรียมการจัดงาน "ถือศีลกินเจ สวดมนต์ ถวายในหลวง" ปีที่ 5 (ประชุมครั้งที่ 3)

  2019-08-19 17:46
  จำนวนวิว 137
  งานเลี้ยงรับรองเจ้าแขวงสาละวัน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

  งานเลี้ยงรับรองเจ้าแขวงสาละวัน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว วันที่ 4 กรกฏาคม 2562 เวลา 18.30 น. ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี นางบัวหลวง อาษาพล รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมงานเลี้ยงรับรองเจ้าแขวงสาละวัน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

  2019-07-05 09:51
  จำนวนวิว 109
  ประชุมสัมมนา ครั้งที่ 2 โครงการศึกษาและจัดทำข้อมูลยุทธศาสตร์ของไมซ์ซิตี้ (City Profile) จังหวัดอุบลราชธานี

  ประชุมสัมมนา ครั้งที่ 2 โครงการศึกษาและจัดทำข้อมูลยุทธศาสตร์ของไมซ์ซิตี้ (City Profile) จังหวัดอุบลราชธานี วันที่ 4 กรกฎาคม 2562 เวลา 09:30 น. ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี นายนิมิต สิทธไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานีนางพองาม ปรีดาสันติ์ ประธานกรรมการ ษริษัท ประชารัฐรักกสามัคคี จังหวัดอุบลราชธานี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด และรองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมสัมมนา ครั้งที่ 2 โครงการศึกษาและจัดทำข้อมูลยุทธศาสตร์ของไมซ์ซิตี้ (City Profile) จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี นายเสนีย์ ส้มเขียวหวาน หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในที่ประชุม

  2019-07-04 13:35
  จำนวนวิว 235
  การประชุมผู้ประกอบการรุ่นใหม่ YEC ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 1/ 2562

  การประชุมผู้ประกอบการรุ่นใหม่ YEC ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 1/ 2562 วันที่ 30 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00 น. ณ โรงแรมโฆษะขอนแก่นอำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น นายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมประชุมสังเกตการณ์ การประชุมผู้ประกอบการรุ่นใหม่ YEC ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 1/ 2562 โดย นายมงคล ตันสวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาคฯ เป็นประธานที่ประชุม และYEC ภาคร่วมประชุมพร้อมเพรียง

  2019-07-01 11:31
  จำนวนวิว 385
  ติดตามกิจกรรมหอการค้าภาคอิสานทั้งหมดตั้งแต่ต้นปี 2562

  ติดตามกิจกรรมหอการค้าภาคอิสานทั้งหมดตั้งแต่ต้นปี 2562 ติดตามกิจกรรมหอการค้าภาคอิสานทั้งหมดตั้งแต่ต้นปี 2562

  2019-06-06 20:47
  จำนวนวิว 56
 • รู้เท่าทันกัน

 • การประชุมปฐมนิเทศโครงการ (สัมมนา ครั้งที่ 1) โครงการสำรวจและออกแบบปรับปรุงและแก้ไขปัญหาการจราจรบนทางหลวงหมายเลข 231 ช่วงจุดตัดทางหลวงหมายเลข 217 - จุดตัดทางหลวงหมายเลข 2050

  การประชุมปฐมนิเทศโครงการ (สัมมนา ครั้งที่ 1) โครงการสำรวจและออกแบบปรับปรุงและแก้ไขปัญหาการจราจรบนทางหลวงหมายเลข 231 ช่วงจุดตัดทางหลวงหมายเลข 217 - จุดตัดทางหลวงหมายเลข 2050

  วันที่ 3 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ โรงแรมเนวาด้า คอนเวนชั่น อุบลราชธานี อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี นางชูศรี กตัญุตานันท์ รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และนางบัวหลวง อาษาพล รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมการประชุมปฐมนิเทศโครงการ (สัมมนา ครั้งที่ 1) โครงการสำรวจและออกแบบปรับปรุงและแก้ไขปัญหาการจราจรบนทางหลวงหมายเลข 231 ช่วงจุดตัดทางหลวงหมายเลข 217 - จุดตัดทางหลวงหมายเลข 2050 โดยมี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม

  หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ขึ้นรับรางวัล "รณรงค์เพิ่มยอดสมาชิก ประจำปี 2561" จาก คุณกลินท์ สารสิน ประธานกรรมการหอการค้าไทย

  หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ขึ้นรับรางวัล "รณรงค์เพิ่มยอดสมาชิก ประจำปี 2561" จาก คุณกลินท์ สารสิน ประธานกรรมการหอการค้าไทย

  เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2562 เวลา 21.00 น. หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายสมชาติ พงคพนาไกร ประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 และประธานกรรมการอาวุโสหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี, นายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี, นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์ กรรมการเลขาธิการ หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ขึ้นรับรางวัล "รณรงค์เพิ่มยอดสมาชิก ประจำปี 2561" จาก คุณกลินท์ สารสิน ประธานกรรมการหอการค้าไทย พร้อมคณะกรรมการหอการค้าไทย

  ประชุมสัมมนา ครั้งที่ 2 โครงการศึกษาและจัดทำข้อมูลยุทธศาสตร์ของไมซ์ซิตี้ (City Profile) จังหวัดอุบลราชธานี

  ประชุมสัมมนา ครั้งที่ 2 โครงการศึกษาและจัดทำข้อมูลยุทธศาสตร์ของไมซ์ซิตี้ (City Profile) จังหวัดอุบลราชธานี

  วันที่ 4 กรกฎาคม 2562 เวลา 09:30 น. ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี นายนิมิต สิทธไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานีนางพองาม ปรีดาสันติ์ ประธานกรรมการ ษริษัท ประชารัฐรักกสามัคคี จังหวัดอุบลราชธานี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด และรองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมสัมมนา ครั้งที่ 2 โครงการศึกษาและจัดทำข้อมูลยุทธศาสตร์ของไมซ์ซิตี้ (City Profile) จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี นายเสนีย์ ส้มเขียวหวาน หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในที่ประชุม

 • ผู้สนับสนุน

 • มองรอบทิศ

 • หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี สนับสนุนงบประมาณ "กิจกรรมเทิดพระเกียรติฯ"12 สิงหาคม 2562 ให้กับชมรมล้อเดียวเทศบาลนครอุบลราชธานี จำนวน 10,000 บาท

  หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี สนับสนุนงบประมาณ "กิจกรรมเทิดพระเกียรติฯ"12 สิงหาคม 2562 ให้กับชมรมล้อเดียวเทศบาลนครอุบลราชธานี จำนวน 10,000 บาท

  วันที่ 12 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 น. โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นำโดย นายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์ กรรมการเลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และนายสุนทร วิรนภาวิบูลย์ กรรมการบริหารหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมพิธีมอบเสื้อ "รักแม่" โดย หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี สนับสนุนงบประมาณ "กิจกรรมเทิดพระเกียรติฯ"12 สิงหาคม 2562 ให้กับชมรมล้อเดียวเทศบาลนครอุบลราชธานี จำนวน 10,000 บาท

  พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลกิจ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาท สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562

  พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลกิจ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาท สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562

  วันที่ 12 สิงหาคม 2562 เวลา 06.00 น. ณ มณฑลพิธีทุ่งศรีเมือง หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นำโดย นายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์ กรรมการเลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี, นายสุนทร วิรนภาวิบูลย์ กรรมการบริหารหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และคณะเจ้าหน้าที่หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลกิจ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาท สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562 โดยมี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี และมีหัวหน้าส่วนราชการ เอกชน ประชาชน ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้กันพร้อมเพรียง

  พิธีเปิดงาน สัปดาห์หนังสือและการเรียนรู้อุบลราชธานี ครั้งที่ 11 และ งาน “มหกรรมการอ่านแห่งชาติ ครั้งที่ 3 : มหัศจรรย์การอ่านเพื่อเด็กปฐมวัยในภูมิภาค”

  พิธีเปิดงาน สัปดาห์หนังสือและการเรียนรู้อุบลราชธานี ครั้งที่ 11 และ งาน “มหกรรมการอ่านแห่งชาติ ครั้งที่ 3 : มหัศจรรย์การอ่านเพื่อเด็กปฐมวัยในภูมิภาค”

  วันที่ 10 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ลานกิจกรรม ชั้น 4 ห้างสุนีย์ทาวเวอร์ จังหวัดอุบลราชธานี หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นำโดย นายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมพิธีเปิดงาน สัปดาห์หนังสือและการเรียนรู้อุบลราชธานี ครั้งที่ 11 และ งาน “มหกรรมการอ่านแห่งชาติ ครั้งที่ 3 : มหัศจรรย์การอ่านเพื่อเด็กปฐมวัยในภูมิภาค” โดยมี ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิด

  บริจาคโลหิต ในกิจกรรม กยศ. รวมใจ ปันโลหิต ต่อชีวิต เพื่อนมนุษย์ ปีที่ 6 และออกรับบริจาคโลหิต ประจำเดือนสิงหาคม 2562

  บริจาคโลหิต ในกิจกรรม กยศ. รวมใจ ปันโลหิต ต่อชีวิต เพื่อนมนุษย์ ปีที่ 6 และออกรับบริจาคโลหิต ประจำเดือนสิงหาคม 2562

  วันที่ 8 ส.ค.2562 ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี นางพริ้งพิศ วังทอง รองประธานหอการค้าจังหวัดราชธานี (ประธานโครงการ) ร่วมรับบริจาคโลหิต ในกิจกรรม กยศ. รวมใจ ปันโลหิต ต่อชีวิต เพื่อนมนุษย์ ปีที่ 6 และออกรับบริจาคโลหิต ประจำเดือนสิงหาคม 2562 ในโครงการ "บริจาคโลหิต 64 พรรษา หอการค้าร่วมใจถวายเป็นพระราชกุศุล โดยมี นายเธียรชัย พุทธรังษี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมในครั้งนี้

 • หอการค้าภาคอิสาน